Trái tim bình minh by Mai Thu Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Trái tim bình minh ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Trái tim bình minh using ukulele or guitar.
This song by Mai Thu Sơn can also be played by that instruments.
=

Trái tim bình minh chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trái tim bình minh by Mai Thu Sơn Ukulele Chords

[Dm] Người yêu ơi đừng [F] thêm dối gian [C] xin dừng [Dm] chân
[Dm] Từ biệt đi cô [F] đơn giá băng [C] trong u [Dm] phiền
[F] Mộng phù du cho [G] những dấu yêu úa [Am] phai
[Bb] Khung trời tình [Gm] yêu của [A7] tôi

[Dm] Sự thật nay dù [F] bao trái ngang [C] nhưng còn [Dm] hơn
[Dm] Gặp nhau chi tô [F] son dối gian [C] đau [Dm] tâm hồn
[F] từ vực sâu nơi [G] bóng tối kia đứng [Am] lên
[C] Chân trời hửng [A] sáng tình [Dm] anh

[Dm] Cho trái tim bình [Gm] minh thắp lên ước [C] mơ nụ [F] cười
[Bb] Cho trái tim bình [Gm] minh xóa tan bóng [C] đêm lòng [Gm] người
[Gm] Hãy yên lòng sao quên sự [Dm] thật đớn [C] đau nhưng sáng [F]ngời
[Gm] Hỡi em yêu dừng lại có [C] tôi mong [Dm] chờ

[Dm] Cho trái tim bình [Gm] minh thắp lên ước [C] mơ nụ [F] cười
[Bb] Cho trái tim bình [Gm] minh xóa tan bóng [C] đêm lòng [Gm] người
[Gm] Hãy yên lòng sao quên sự [Dm] thật đớn [C] đau nhưng sáng [F]ngời
[Gm] Hỡi em yêu dừng lại có [C] tôi mong [Dm] chờ

To play the most songs, including Trái tim bình minh by Mai Thu Sơn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
hello i am wiliyanto , I come from Kuningan West Java And I am blogger .

Leave a Reply

Your email address will not be published.