Thời nên thơ nay còn đâu (Pleurer d’amour) by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thời nên thơ nay còn đâu (Pleurer d’amour) ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Thời nên thơ nay còn đâu (Pleurer d’amour) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Thời nên thơ nay còn đâu (Pleurer d’amour) chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thời nên thơ nay còn đâu (Pleurer d’amour) by Ukulele Chords

Một thời nên thơ [Am] đó, nay tìm đâu [Dm] hỡi người
Còn gì trong [G] tim nữa, hay còn chăng [C] nỗi buồn
Vừa ngày nào [Am] bên nhau, ta ngỡ không bao [Dm] giờ rời
Nồng nàn tràn trên [G] mi , ta đã trao cho [E7] nhau

Giờ, chỉ còn anh [Am] chiếc bóng, âm thầm đi [Dm] giữa đời
Từng chiều rơi [G] rơi mãi, mưa buồn bay [C] trắng trời
Người giờ này phương [Am] nao, đâu biết anh mong [Dm] từng giờ
Người đành lòng quay [G] lưng, cho nỗi đau [E7] dâng cao

Tình [A] yêu tựa gió, mây bay lênh đênh khắp [Bm] trời
Tìm đâu bờ [E7] bến, ôi mây về đâu hỡi [A] mây
Tình yêu người hỡi, tìm đâu phút giây ngày [D] xưa
Say [A] đắm nhìn [E7] nhau trao [A] tình

To play the most songs, including Thời nên thơ nay còn đâu (Pleurer d’amour) by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
hello i am wiliyanto , I come from Kuningan West Java And I am blogger .

Leave a Reply

Your email address will not be published.