Như Tiếng Thở Dài by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Như Tiếng Thở Dài ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Như Tiếng Thở Dài using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Như Tiếng Thở Dài chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Như Tiếng Thở Dài by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Tone gốc Bm: Capo 2
Người đi [Gm]quanh thân thế của người
Một trăm [Gm]năm như tiếng thở dài
Ngày vinh [Bb]quang hay tháng ngậm [Cm]ngùi
Ngày âu [Gm]lo theo tóc mọc [Cm]dài
Làm con [Gm]sông cho tháng ngày [D7]trôi
Chờ cây [Bb]non trên núi đầu thai
Trong [Cm]từng giọng [Gm]nói có [Cm]màu tàn [D7]phai
 
Ngày đêm [Gm]đêm mơ thấy mặt trời
Mọc trong [Gm]tim trong mắt loài người
Ngày đêm [Cm]đêm mơ thấy nụ cười
Nở trên [Cm]môi trên khắp cuộc đời
Lúc tỉnh [Bb]ra thấy [D7]lại xác người bên xác [Gm]người
 
Người vinh [Gm]quang mơ ước địa đàng
Người gian [D7]nan mơ ước bình thường
Làm sao đến [D7]gần hy vọng cuộc vui [Gm]chung
Đường hôm [Gm]qua tôi thấy được rồi
Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi có gì [D7]vui
Đường tương lai xin nhắc từ đầu
cùng anh em trên khắp địa cầu hãy gần [Bb]nhau
Và riêng tôi xin có một [Cm]ngày
ngồi thong dong trao đến mọi loài chút tình [Gm]tôi

To play the most songs, including Như Tiếng Thở Dài by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
hello i am wiliyanto , I come from Kuningan West Java And I am blogger .

Leave a Reply

Your email address will not be published.